Serviciile noastre

1. Evaluare imobile și bunuri mobile

Evaluăm imobile:

 •  Apartamente, case de locuit, terenuri, construcții comerciale, depozite, constructii agro-industriale, spații de producere, benzinării, plantații multianuale, sere

Evaluăm bunuri mobile:

 • Tehnica Agricolă, camioane, automobile, tehnică specială, utilaj, echipament, tehnică de birou, mobilier, loturi de marfă

Scopul evaluării:

 • Obținerea creditului/leasingului, vînzare-cumpărare, donație, moștenire, partajarea averii, majorarea capitalului social, faliment, dizolvare, fuziune, asigurare.

2. Elaborare plan de afaceri, concept de afacere

Elaborăm:

 • Plan de afaceri

 • Concept de proiect

Scopul elaborării planului de afaceri:

 • Obținerea creditului/leasingului, obținerea granturilor și a subvențiilor de stat, inițierea și dezvoltarea afacerilor, faliment sau restructurarea firmei, prezentarea situației către asociații firmei, atragerea investitorilor.

Scopul elaborării conceptului de proiect:

 • Analiza ideii de afacere. Stabilirea resurselor financiare necesare pentru lansarea afacerii. Calculul rentabilității afacerii. Furnizori. Piețe de desfacere. Necesarul de utilaje.

3. Perfectare deviz de cheltuieli

Pefectăm devizul de cheltuieli:

 • Pentru stabilirea cheltuielilor legate de construcția, reconstrucția sau reparația bunului imobil

Scopul perfectării devizului de cheltuieli:

 • Obținerea creditului/leasingului, obținerea granturilor și a subvențiilor de stat

 • Stabilirea costurilor investiționale pentru administrațiile publice centrale și locale (Primărie, Consiliul Raional, Întreprinderi de stat)

4. Studiu de fezabilitate, planul procedurii de restructurare în cadrul procesului de insolvalabilitate

Elaborăm:

 • Studiu de fezabilitate

 • Planul procedurii de restructurare în cadrul procesului de insolvalabilitate

Scopul elaborării studiului de fezabilitate:

 • Argumentarea eficienței și a necesității investiției în reabilitarea edificiilor de stat (grădiniță, școală, casa de cultură, primărie, spitale, monumente arhitecturale). Stabilirea gradului de fezabilitate pentru dezvoltarea unui proiect, a unei direcții de afaceri sau a unei afaceri într-o anumită zonă geografică.

Scopul elaborării planului procedurii de restructurare:

 • Procedura de restructurare reprezintă una din procedurile procesului de insolvabilitate care se aplică debitorului și care presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan complex de măsuri în vederea remedierii financiare și economice a debitorului cu scopul achitării datoriilor acestuia conform graficului de achitare a creanțelor.

Contacte

Sună acum: +373 79966599

Adresa noastră:

Rep. Moldova, mun.Chişinău
bd.Mircea cel Bătrîn 8/1

Telefon: +373 79966599

magazinfinanciar.md@gmail.com